Wednesday, September 10, 2008

MCF GM Tournament 10 (4/9/08)

Results of Round 10

FM Myo Zaw Min ( 2486) vs WIM Zhang Xiaowen (2382) 0-1

Congratulations WIM Zhang Xiaowen for achieving WGM norm.


GM Ziaur Rahman (2560) GM Drazen Sermek (2509) ½-1/2

GM Saidali Yuldachev (2520) vs IM Mashafizulhelmi (2386) 1/2-1/2

Congratulations to all Winners & Players!! Special thanks to Hairulov for full coverage on the MCF GM Tournament.

Final Standing

1. GM Drazen Sermek - FIDE 2509 ( Croatia) 7 points

2. GM ZiaurRahman - FIDE 2560 ( Bangladesh) 6.5 points

3. GM Saidali Yuldachev - FIDE 2520 (Uzbekistan) 6 points

4. IM Mashafizul Helmi - FIDE 2386 ( Malaysia) 5.5 points

5. WIM Zhang Xiaowen - FIDE 2382 (China) 4 points

6. FM Myo Zaw Min - FIDE 2486 (Myanmar) 1 points

  

GM Ziaur Rahman (2560) GM Drazen Sermek (2509) ½-1/2

GM Saidali Yuldachev (2520) vs IM Mashafizulhelmi (2386) 1/2-1/2

 

 

FM Myo Zaw Min ( 2486) vs WIM Zhang Xiaowen (2382) 0-1

No comments: